TSK ry:n syyskokous pidettiin 25.11.2021


Kokouksessa käsiteltiin sääntöjenmukaiset asiat.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2022: Yhdistyksen istuva puheenjohtaja Jussi Lempiäinen valittiin jatkamaan vuodelle 2022. Hallituksessa jatkavat Pentti Vatanen, Terttu Honkaranta, Taina Laiho, Esa Laukkanen, Maija Alitalo, Tauno Kivikankare, Ritva Mäntsälä ja Antti Hakola.